Menu

Uzupełnienie danych rejestracyjnych

Do wyświetlania treści zawartych w portalu marki Jass wymagana jest rejestracja. Proszę wprowadzić dane, które zostały Państwu udostępnione.

Jeżeli nie mają Państwo kodu rejestracyjnego, prosimy o kontakt.

Informacje o ochronie danych

Portal marki koncernu Jass wspiera pracowników i zewnętrznych usługodawców w kwestiach związanych z wizerunkiem firmy Jass. Oferuje informacje, materiały i środki pomocnicze dotyczące posługiwania się marką Jass. Dostępne są informacje o naszym logo, stosowanych kolorach i typografii, a także najnowsza dokumentacja obejmująca liczne standardowe zastosowania. Ponieważ portal marki Jass zawiera informacje wewnętrzne, jest dostępny wyłącznie dla osób współpracujących z koncernem Jass oraz wynajętych usługodawców w obszarze chronionym przez hasło.

Aby wszystkie osoby współpracujące, czyli również pracownicy, którzy nie mają własnego adresu e-mail Jass, mogły zarejestrować się w portalu marki, muszą posiadać prywatny adres e-mail.

Państwa adres e-mail nie jest przekazywany osobom trzecim.

Ta deklaracja zgody jest dobrowolna i może zostać wycofana w dowolnym momencie bez zmiany lub pogorszenia warunków Państwa stosunku zatrudnienia. Jeżeli sobie tego Państwo nie życzą, otrzymane informacje można alternatywnie uzyskać u przełożonych.

W przypadku wycofania zgody Państwa konto zostanie usunięte wraz z przynależnym adresem e-mail. W takim przypadku prosimy o cierpliwość i danie nam czasu do 10 dni od momentu odwołania. Dane przekazywane w tym okresie zachowują swoją zgodność z prawem.

Zgodę można odwołać w dowolnej formie na piśmie lub w wiadomości e-mail pod adresem:

Papierfabrik Adolf Jass GmbH & Co. KG
Unternehmenskommunikation
Hermann-Muth-Straße 6
36039 Fulda
marketing@jass.de