Menu
 • Home
 • Polityka prywatności

Polityka prywatności

1. Ochrona danych osobowych w pigułce

Informacje ogólne

Poniższe informacje stanowią uproszczony przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi, gdy odwiedzasz tę stronę internetową. Dane osobowe to wszelkie dane, dzięki którym można Cię osobiście zidentyfikować. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych, zapoznaj się z naszą deklaracją ochrony danych osobowych, która znajduje się pod tym tekstem.

Gromadzenie danych na tej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie internetowej?

Dane na tej stronie są przetwarzane przez operatora strony. Jego dane kontaktowe można znaleźć w stopce strony.

Jak gromadzimy Twoje dane?

Z jednej strony, Twoje dane są gromadzone przez to, że je nam udostępniasz. Mogą to być na przykład dane wprowadzone w formularzu kontaktowym.

Inne dane są gromadzone automatycznie przez systemy informatyczne podczas odwiedzania naszej strony. Są to w szczególności dane techniczne (np. rodzaj przeglądarki internetowej, system operacyjny lub czas wywołania strony internetowej). Gromadzenie tych danych odbywa się automatycznie, gdy wchodzisz na stronę.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia bezbłędnego działania witryny. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowania użytkowników.

Jakie prawa przysługują Ci w związku z Twoimi danymi?

W każdej chwili masz prawo do bezpłatnego otrzymania informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Masz również prawo do żądania poprawienia lub usunięcia danych. W tej sprawie oraz w innych sprawach dotyczących ochrony danych osobowych możesz w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce redakcyjnej. Ponadto masz prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

W pewnych okolicznościach masz również prawo do zażądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności w części „Prawo do ograniczenia przetwarzania danych”.

2. Hosting

Hosting zewnętrzny

Ta strona jest hostowana przez zewnętrznego dostawcę usług (hostingu). Dane osobowe zebrane na tej stronie są przechowywane na serwerach dostawcy hostingu. Mogą to być między innymi: adresy IP, prośby o kontakt, dane meta i komunikacyjne, dane umowne, dane kontaktowe, nazwiska, informacje o ruchu na stronie oraz inne dane generowane przez stronę internetową.

Dostawca hostingu jest zatrudniony w celu realizacji umów z naszymi potencjalnymi i obecnymi klientami (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w interesie bezpiecznego, szybkiego i efektywnego dostarczania naszej oferty online przez profesjonalnego dostawcę (Art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Nasz dostawca hostingu będzie przetwarzał Twoje dane tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do wypełnienia jego obowiązków i będzie postępował zgodnie z naszymi instrukcjami w odniesieniu do tych danych.

Zawarcie umowy o przetwarzaniu zlecenia

Aby zapewnić przetwarzanie danych zgodne z zasadami ochrony danych, zawarliśmy z naszym dostawcą hostingu umowę dotyczącą przetwarzania zleceń.

3. Informacje ogólne i obowiązkowe

Ochrona danych osobowych

Administratorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Twoich danych osobowych. Dane osobowe traktujemy poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz z niniejszą deklaracją ochrony danych.

Podczas korzystania z tej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to wszelkie dane, dzięki którym można Cię osobiście zidentyfikować. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych objaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu jest to robione.

Zaznaczamy, że przesyłanie danych w Internecie (np. komunikacja za pomocą poczty e-mail) może mieć luki w zabezpieczeniach. Całkowita ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Uwaga dotycząca podmiotu odpowiedzialnego

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie jest:

Papierfabrik Adolf Jass GmbH & Co. KG
Hermann-Muth-Straße 6
36039 Fulda

Dyrektor zarządzający:
Dr Marietta Jass-Teichmann
Michael Habeck
Frank Gumbinger

T +49 (0) 661 1 06-0
info@jass.de

Podmiot odpowiedzialny to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

Prawnie wymagany inspektor ochrony danych

Ustanowiliśmy dla naszej firmy inspektora ochrony danych.

Pan Kircher

Kircher Datenschutz
Telegraphengasse 1
36037 Fulda

T 0661/96090634
kircher@datenschutz-kanzlei.com

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wiele procesów przetwarzania danych jest możliwych tylko za Twoją wyraźną zgodą. W dowolnym momencie można odwołać udzielona zgodę. W tym celu wystarczy wysłać do nas wiadomość e-mail. Wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych, które miało miejsce do momentu odwołania.

Prawo do odmowy gromadzenia danych w określonych przypadkach oraz do marketingu bezpośredniego (Art. 21 RODO)

Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją; dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów. Odpowiednie podstawy prawne, na których opiera się przetwarzanie danych, można znaleźć w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych. Jeśli zgłosisz sprzeciw, nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne uzasadnione podstawy przetwarzania, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych (sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO).

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby reklamy bezpośredniej, możesz w dowolnym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie odpowiednich danych osobowych do celów takiej reklamy; dotyczy to również profilowania, o ile jest związane z taką reklamą. Jeśli zgłosisz sprzeciw, Twoje dane osobowe nie będą już wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego (sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 2 RODO)

Prawo do odwołania do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia RODO osoby, których dane dotyczą, mają prawo do odwołania się do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim ich zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia. Prawo do odwołania nie narusza żadnych innych administracyjnych lub sądowych środków prawnych.

Prawo do przeniesienia danych

Masz prawo by dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Tobie lub osobie trzeciej we wspólnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli zażądasz bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, nastąpi to tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie możliwe.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ta strona używa szyfrowania SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które wysyłasz do nas jako operatora strony. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest włączone, dane, które nam przekazujesz, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Informacje, usuwanie i poprawianie danych

W ramach obowiązujących przepisów prawnych masz prawo w każdej chwili uzyskać bezpłatną informację na temat przechowywanych danych osobowych, ich pochodzenia i odbiorcy oraz celu przetwarzania, a także, w stosownych przypadkach, prawo do poprawienia lub usunięcia tych danych. W tej sprawie oraz w innych sprawach dotyczących ochrony danych osobowych możesz w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce redakcyjnej.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. W tej sprawie możesz w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce redakcyjnej. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych istnieje w następujących przypadkach:

 • Jeśli kwestionujesz poprawność swoich danych osobowych przechowywanych przez nas, zazwyczaj potrzebujemy czasu, aby to sprawdzić. W czasie trwania weryfikacji masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
 • Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się lub odbywa się niezgodnie z prawem, możesz zażądać ograniczenia przetwarzania danych zamiast ich usunięcia.
 • Jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale są one konieczne do realizacji, obrony lub egzekwowania roszczeń prawnych, masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych zamiast ich usunięcia.
 • Jeśli złożyłeś sprzeciw zgodnie z art. 21 (1) RODO, należy wyważyć Twoje i nasze interesy. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy przeważają, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

Jeśli ograniczyłeś przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te, oprócz przechowywania, mogą być przetwarzane wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej albo ze względu na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Zastrzeżenie dotyczące e-maili reklamowych

Niniejszym zabrania się wykorzystywania danych kontaktowych opublikowanych w ramach stopki redakcyjnej do przesyłania materiałów reklamowych i informacyjnych, które nie zostały wyraźnie zamówione. Operatorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia działań prawnych w przypadku niepożądanego wysyłania informacji reklamowych, na przykład za pomocą wiadomości spam.

4. Gromadzenie danych na tej stronie internetowej

Pliki cookie

Strony internetowe wykorzystują częściowo tzw. pliki cookie. Pliki cookie nie powodują szkód w komputerze i nie zawierają wirusów. Pliki cookie są używane, aby strona internetowa była bardziej przyjazna dla użytkownika, efektywna i bezpieczna. Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i zapisywane przez przeglądarkę internetową.

Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane „pliki cookie sesji”. Są one automatycznie kasowane po opuszczeniu strony. Inne pliki cookie zostają zapisane na urządzeniu końcowym aż do ich usunięcia. Tego typu pliki umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na naszą stronę.

Możesz ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby była informowana o ustawieniu plików cookie i zezwalała na ich przyjmowanie tylko w pojedynczych przypadkach, wyłączała akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie oraz aktywowała automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie funkcjonalność strony internetowej może być ograniczona.

Pliki cookie, które są wymagane do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej lub zapewnienia pewnych żądanych funkcji (np. funkcja koszyka) są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu zapewnienia bezbłędnego i zoptymalizowanego technicznie świadczenia usług. Jeśli wymagana jest odpowiednia zgoda (np. zgoda na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgodę można cofnąć w dowolnym momencie.

Jeśli przechowywane są inne pliki cookie (np. pliki służące do analizy zachowań użytkowników podczas korzystania z Internetu), są one omówione oddzielnie w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Pliki logów serwera

Dostawca stron automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tzw. plikach logów serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie nam przekazuje. Są to:

 • Typ i wersja przeglądarki
 • Użytkowany system
 • Adres URL odsyłającego
 • Nazwa hosta komputera wchodzącego na stronę
 • Czas zapytania serwera
 • Adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Gromadzenie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej – w tym celu pliki logów serwera muszą być rejestrowane.

Zapytania za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu lub faksu

Jeśli skontaktujesz się z nami za pomocą poczty e-mail, telefonu lub faksu, Twoje zapytanie wraz ze wszystkimi wynikającymi z niego danymi osobowymi (imię i nazwisko, zapytanie) będzie przez nas przechowywane i przetwarzane w celu realizacji Twojego zapytania. Nie przekazujemy tych danych bez Twojej zgody.

Przetwarzanie tych danych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. b RODO, o ile Twoja prośba jest związana z wypełnieniem umowy lub jest niezbędna do wdrożenia środków przedumownych. We wszystkich innych przypadkach podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) i/lub nasze uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), ponieważ mamy uzasadniony interes w skutecznym przetwarzaniu skierowanych do nas zapytań.

Dane, które przesyłasz do nas za pośrednictwem zapytań kontaktowych, pozostają u nas do czasu, aż zażądasz ich usunięcia, cofniesz zgodę na ich przechowywanie lub cel przechowywania danych przestanie mieć zastosowanie (np. po zakończeniu przetwarzania Twojego zapytania). Obowiązkowe przepisy ustawowe, w szczególności dotyczące okresów przechowywania danych, pozostają bez zmian.

Przetwarzanie danych (dane klientów i umów)

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe tylko w zakresie, w jakim są one niezbędne do nawiązania, realizacji lub zmiany stosunku prawnego (dane podstawowe). Odbywa się to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przedumownych. Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe dotyczące korzystania z tej strony internetowej (dane dotyczące korzystania) tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne, aby umożliwić użytkownikowi korzystanie z usługi lub pobierać za nią opłaty.

Zebrane dane klientów są usuwane po zrealizowaniu zamówienia lub zakończeniu relacji biznesowych. Ustawowe okresy przechowywania danych pozostają bez zmian.

5. Usługi własne

Postępowanie z danymi rekrutacyjnymi

Oferujemy możliwość rekrutacji (np. pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub za pomocą internetowego formularza zgłoszeniowego). Poniżej przedstawiamy informacje o zakresie, celu i sposobie wykorzystania Twoich danych osobowych zebranych w ramach procesu rekrutacji. Zapewniamy, że gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie Twoich danych będzie odbywało się zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych i wszystkimi innymi przepisami ustawowymi, a Twoje dane będą traktowane jako ściśle poufne.

Zakres i cel zbierania danych

Jeśli prześlesz nam swoją aplikację, przetwarzamy związane z nią dane osobowe (np. dane kontaktowe i telekomunikacyjne, dokumenty aplikacyjne, notatki sporządzone podczas rozmów kwalifikacyjnych itp.) w zakresie, w jakim jest to niezbędne do podjęcia decyzji o nawiązaniu stosunku pracy. Podstawą prawną do tego jest par. 26 nowej ustawy o ochronie danych w prawie niemieckim (nawiązanie stosunku pracy), art. 6 ust. 1 lit. b RODO (ogólne nawiązanie umowy) oraz, jeśli wyraziłeś zgodę, art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgodę można cofnąć w każdej chwili. Twoje dane osobowe będą przekazywane w ramach naszej firmy tylko osobom, które zajmują się rozpatrywaniem Twojej aplikacji.

Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, dane przesłane przez Ciebie będą przechowywane w naszych systemach przetwarzania danych na podstawie par. 26 nowej niemieckiej ustawy o ochronie danych i art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji stosunku pracy.

Okres przechowywania danych

Jeśli nie będziemy w stanie przedstawić Ci oferty pracy, jeśli odrzucisz ofertę pracy lub wycofasz swoją aplikację, zastrzegamy sobie prawo do zachowania podanych przez Ciebie danych na podstawie naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) przez okres do 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji (odrzucenia lub wycofania zgłoszenia). Następnie dane zostaną usunięte, a fizyczne dokumenty aplikacyjne zniszczone. Przechowywanie danych służy w szczególności jako dowód w przypadku sporu prawnego. Jeśli jest oczywiste, że dane będą potrzebne po upływie 6 miesięcy (np. z powodu zbliżającego się lub trwającego sporu prawnego), dane zostaną usunięte dopiero wtedy, gdy ustanie cel ich dalszego przechowywania.

Dłuższe przechowywanie może mieć miejsce również wtedy, gdy wyraziłeś na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub gdy prawne zobowiązania dotyczące przechowywania uniemożliwiają usunięcie danych.

Przyjęcie do grona kandydatów

Jeśli nie przedstawimy Ci oferty pracy, istnieje możliwość włączenia Cię do grona kandydatów. W przypadku włączenia wszystkie dokumenty i dane z aplikacji zostaną przekazane do puli kandydatów w celu skontaktowania się z Tobą w przypadku pojawienia się odpowiednich wakatów na stanowiskach.

Włączenie do puli kandydatów odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej wyraźnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie jest związane z bieżącym procesem aplikacji. Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili odwołać swoją zgodę. W takim przypadku dane zostaną nieodwracalnie usunięte z puli kandydatów, chyba że istnieją prawne powody do ich zatrzymania.

Dane z bazy kandydatów zostaną nieodwracalnie usunięte nie później niż dwa lata po wyrażeniu zgody.